LABORATUVAR
     

ÖzÖner Veteriner Kliniği olarak daima "Minik Dostlarımızın Yaşam Kalitesini Arttırmak Birinci Görevimiz" ilkesini hedefimiz olarak benimsediğimiz için ,  dostlarımızın sağlıklarıyla ilgili en son teknolojik gelişmeleri uygulayıp en kısa sürede sonuca ulaşmamız bizim tüm Bornova ve İzmir'deki sayılı kliniklerden biri olmamızı sağlamıştır.Kliniğimizin Laboratuvar Ünitesinde hastalarımızdan aldığımız kan numunelerine uyguladığımız bazı testlerden ve bunların gerekliliğinden bahsedeceğim.                                                                                  

TAM KAN SAYIMI TESTLERİ  (HEMATOLOJİK TESTLER)

HEMOGRAM

 

Gerek insan gerekse veteriner hekimliğinde olsun hemen hemen bütün hastalıkların teşhisinde Tam Kan Sayımı Testleri'nin (Hematolojik Testler) yapılması hastalığın doğru ve erken teşhis edilmesi buna bağlı olarak tedavisininde doğru ve çabuk bir şekilde yapılması için büyük önem taşır.

Ayrıca anemi (kansızlık), Kanama bozuklukları , Hayati risk oluşturan bazı Genel ve Ortopedik Operasyonlar , bazı Allerji durumları'nın teşhisi ve değerlendirilmesinde Tam Kan Sayımı Testlerinden büyük ölçüde faydalanmaktayız.

** "Kliniğimizin Laboratuvar Ünitesinde  kullandığımız  Tam Otomatik Kan Sayımı cihazımız ile (Hemogram Cihazı)  En Kısa sürede , En Doğru sonuçlara ulaşmaktayız. ve Sadık Dostlarımızın problemleri'nin Teşhisi ve Tedavisinde  % 100 'e varan Başarılar elde etmekteyiz." 

BİYOKİMYASAL TESTLER

                                   BİYOKİMYA

Laboratuvarımızda hastalarımızdan aldığımız kan numunelerinden onların Karaciğer,Böbrek gibi organlarına ait spesifik parametrelerinin  yanında Mide Barsak sistemi, Lipit ve Karbon Hidrat (ŞEKER) metabolizmasına özgü parametrelerede en kısa sürede ve en doğru şekilde bakılarak organ ve sistemlerinin işleyişi ve durumu hakkında bilgi sahibi olmaktayız. Bu sonuçlara göre gerekli görülen en uygun tedaviye en kısa sürde başlamaktayız.

SPESİFİK HASTALIK TESTLERİ
Çoğunlukla viral kökenli olan bu hastalıkların teşhisi için test kitleri kullanılmaktadır
* Canine Distemper / Köpek Gençlik Hastalığı
* Canine Parvoviral Enterit / Köpek Kanlı İshal Hastalığı
* FIP (Feline Infectious Peritonitis)
* FIV (Feline Immunodeficieny virus) / Kedi AIDS Hastalığl
* FeLV (Feline Leukemia Virus) / Kedi Lösemi Hastalığı
* Erlichiois / Köpeklerde Erlichia Hastalığı
* Leishmaniasis / Köpeklerde Leishmania Hastalığı

MİKROSKOP

DIŞKI VE İDRAR TAHLİLİ
Kliniğimizde dışkı muayenesi mikroskobik yolla yapılmaktadır.Mide Barsak sistemi ve bu sisteme ait organlarda oluşabilecek hastalıkların teşhisi konusunda yardımcı olmaktadır. Dışkıda kan olup olmadığı, sindirilmemiş gıda varlığı, dışkının sulu veya katı oluşu ve içerisindeki yağ oranı bakılan  parametrelerdir.( Fakat en önemlisi dışkı muayenesinde barsak parazitlerinin olup olmadığının tespitidir. Çünkü barsak parazitleri; köpek ve kedilerde gelişim bozukluğuna, kusma, ishal, iştah kaybı gibi olumsuzluklara sebeb olur.  vücut dirençlerini kırarak yani bağışıklık sistemini bozarak birçok hastalığa yakalanmalarını kolaylaştırır. aynı zamanda insan sağlığı açısındanda paraziter hastalıklar ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Çünkü barsak parazitlerinden dolayı oluşan hastlıklar  tüm dünyada enfeksiyon hastalıkları içerisinde büyük bir yer tutmaktadır. Önemli bir toplum sağlığı sorunu olan paraziter hastalıklar, özellikle gelişim dönemindeki çocuklarda ciddi problemlere sebep olmaktadır.                                                                                                                              

                                                                     URINE STRİP   (İDRAR STRİP'İ)

İDRAR TAHLİLİ
Kliniğimizde, santrifüje edilmiş idrarın içerisinde eritrosit-lökosit kan hücreleri, epitel hücresi döküntüleri , calsium oxalat, struvite-cystine kristalleri  açısından  mikroskobik muayene yapılarak teşhis konulup gerekli görülen en uygun tedavi yapılmaktadır.

***Ayrıca kullandığımız ;  Urine Strip (İdrar Strip) leri  ile

İdrarda : Ürobilinojen, Glikoz, Bilüribin, Keton, Kan, Protein, Nitrit, Lökosit gibi etmenlerin tayinini  % 100'e yakın şekilde  en kısa sürede öğrenip, Böbrek Hastalıklarının Tanısında hızlı ve güvenilir sonuçlar alarak en doğru Tedaviyi uyguluyoruz.          

Tüm Hakları Saklıdır 2011 ©
Adres: Sakarya Cad. No:34/2-D Bornova-İZMİR - 0.232.348 67 98